Betingelser

Inden du laver annoncen, så tjek branchestandarderne for avistryk af annoncer.
Almindelige betingelser for printannoncering i Tipsbladets sportsmagasiner og Tipsbladet.

 1. Enhver annonce beregnes til den på indrykningsdagen gældende pris, og betaling er altid netto 30 dage.
 2. Tipsbladet påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser, ej heller for materiale modtaget fra andre blade.
 3. For trykfejl, forkerte størrelser, priser og tidspunkter etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes kun reduktion efter Tipsbladets eget skøn over annoncens værdiforringelse.
 4. Såfremt Tipsbladet bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder Tipsbladet en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og kun for indrykninger i Tipsbladet.
 5. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Tipsbladet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl.
 6. Bestilling, hvad enten den er modtaget og/eller bekræftet af Tipsbladet repræsentanter eller kontorer, forpligter ikke Tipsbladet til at indrykke annoncen.
 7. Tipsbladet forbeholder sig ret til at fremrykke eller udskyde annoncer og er fritaget for ansvar for eventuel skade som følge af dette.
 8. Tipsbladet udveksler annoncemateriale for ordreafgiverens regning, men påtager sig intet ansvar for udleveringen af forkert annoncemateriale eller fejlagtigt modtaget annoncemateriale.
 9. Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede annoncer må fremsættes omgående og være Tipsbladet i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Trykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Tipsbladet modtager reklamation, ydes eventuel godtgørelse kun for den første indrykning.
 10. Tipsbladet forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod Tipsbladets interesser, eller imod gældende love og bestemmelser, samt enhver annonce, som efter Tipsbladets skøn kan forveksles med den redaktionelle tekst.
 11. Tipsbladet påtager sig intet ansvar for eventuel indrykning af ulovlige annoncer.
 12. Alle annoncer laves med 5 mm i beskæring og ingen skæremærker. Færdige PDFer laves i min. 300 dpi
Stærk markedsføring
Store oplag
Stærk distribution
Løftet salg
Høj gemmeværdi